Priser

Vi tar inte längre emot kortbetalning. Vi erbjuder er att betala med Swish, kontanter eller mot faktura.

Här kan du klicka fram vår prislista: PRISLISTA TANDVERKSTADEN

Prislistan finns även i vårt väntrum.

Det kan vara svårt att enbart på en prislista förstå vad kostnaderna blir. Du får en kostnadsberäkning av oss när vi gjort en undersökning.

Statligt tandvårdsstöd
Alla som anses vara bosatta i Sverige, enligt socialförsäkringsbalken har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Vi tar inte längre emot barn- och ungdomar under 24 år.

Tandvårdsstödet har tre delar:
Tandvårdsbidrag – dels ett som alla får, dels ett särskilt som riktas till vissa patientgrupper
Högkostnadsskydd
Särskilt tandvårdsbidrag (från och med 1 januari 2013)

Den 1 januari 2013 införs det tredje steget i tandvårdsreformen. I tredje steget förstärks stödet till personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Mer information om tandvårdsstödets tre delar hittar du i menyn till vänster. Läs mer om tredje steget här.

För mer information om stödet och vad det innebär hittar ni på Försäkringskassans hemsida.